Dzień Ziemi 2011
DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
LAS CAŁKIEM BLISKO NAS
powrót do najnowszej strony
WYSTAWY
 Lasy dla ludzi 
 
Wystawa będzie wyeksponowana w trakcie Festynu Dnia Ziemi na Polu Mokotowskim w Warszawie w dniu 8 maja 2011 r.

Wystawa "Lasy dla ludzi" będzie wystawą posterową, prezentującą walory przyrodnicze i rekreacyjne polskich lasów oraz korzyści z umiarkowanego ich użytkowania. Celem wystawy jest zaprezentowanie szerokiej publiczności lasów polskich, które są w zdecydowanej większości lasami państwowymi, prezentacja bogactwa gatunków roślin i zwierząt zamieszkujących lasy, przedstawienie roli edukacyjnej, rekreacyjnej i turystycznej lasów. Wystawa inspirowana będzie 5 hasłami związanymi z obchodami Międzynarodowego Roku lasów:
  • lasów w Polsce przybywa,
  • polskie lasy są dostępne dla każdego,
  • lasy chronią życie,
  • las daje pracę,
  • drewno jest surowcem odnawialnym i ekologicznym.
Wystawa składa się z posterów wyeksponowanych w punkcie ekspozycyjnym Festynu Dnia Ziemi 2011 na Polu Mokotowskim w Warszawie w dniu 8 maja 2011 r. Wystawa stanowić będzie część składową prezentacji Lasów Państwowych.