Dzień Ziemi 2011
DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
LAS CAŁKIEM BLISKO NAS
powrót do najnowszej strony
WYSTAWY
 Dzień Ziemi na innych kontynentach 
 
Wystawa zdjęć z obchodów Dnia Ziemi w krajach należących do międzynarodowej sieci EARTH DAY NETWORK z siedzibą w Waszyngtonie

Earth Day Network skupia instytucje i organizacje corocznie celebrujące Światowy Dzień Ziemi. W 1970 roku po raz pierwszy Dzień Ziemi obchodzono w USA, zaś obecnie jest on świętowany w 174 krajach z całego świata. Od 2000 roku Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej jest oficjalnym członkiem Earth Day Network, podobnie jak ok. 22 tysiące innych organizacji z 192 państw świata. Każda z instytucji i organizacji, należących do Sieci, w sposób charakterystyczny dla siebie i kraju, z którego pochodzi świętuje Dzień Ziemi, wykorzystując przy tym wielobarwne formy i środki przekazu, nawiązując do rodzimej kultury i obyczajowości. Organizatorom przyświeca jeden cel - podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju we wszystkich zakątkach świata. Celem międzynarodowej wystawy fotograficznej pt. "Obchody Dnia Ziemi na innych kontynentach" jest prezentacja niezwykłej różnorodności kultur i zachowań przejawiających się w sposobach celebrowania tegoż święta w różnych zakątkach świata. Pokazane podczas wystawy zdjęcia podkreślają nie tylko wyjątkowość i specyfikę danego regionu, ale również uwypuklają jego problemy ekologiczne w sfotografowanych akcjach i działaniach plenerowych. Ekspozycja będzie prezentacją wielu form, nietypowych miejsc, kultur i zwyczajów świętowania Dnia Ziemi w różnych zakątkach świata. Oprócz zdjęć pojawią się także pozdrowienia w kilkudziesięciu językach dla uczestników polskiego Dnia Ziemi 2011.