Dzień Ziemi 2011
DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
LAS CAŁKIEM BLISKO NAS
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR PREZENTACYJNY
 Zielone Mazowsze 
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - w ramach festynu "Światowego Dnia Ziemi '2011" Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przygotuje konkursy z wiedzy ekologicznej oraz konkurs plastyczny pt. "Las całkiem blisko nas" dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli) z nagrodami. WFOŚiGW w Warszawie jako współorganizator przeprowadzi konkurs fotograficzny pt. "KLIMATY MAZOWSZA - Las całkiem blisko nas", którego celem jest popularyzacja ciekawych obiektów i różnorodności przyrodniczej Województwa Mazowieckiego. Konkurs skierowany jest do odbiorców w trzech grupach wiekowych: dzieci, młodzież i dorośli. Wystawa nagrodzonych prac fotograficznych prezentowana będzie przy stoisku promocyjnym WFOŚiGW w Warszawie podczas festynu ekologicznego na Polu Mokotowskim w Warszawie. Dla oglądających wystawę zostanie przeprowadzony konkurs, w którym jego uczestnicy będą mogli wybrać zdjęcie publiczności - laureata publiczności. Autorowi zwycięskiej fotografii i uczestnikowi Festynu, który głosował na zwycięską pracę zostanie wręczona nagroda publiczności. Informacje o konkursie (regulamin, karta zgłoszenia) zostaną umieszczone na oficjalnej stronie "Światowego Dnia Ziemi '2011" (www.dzienziemi.org.pl) oraz na stronie WFOŚiGW w Warszawie (www.wfosigw.pl).

Bolimowski Park Krajobrazowy zorganizuje warsztaty "Drzewa naszych lasów", na których będzie można nauczyć się rozpoznawać gatunki drzew przy użyciu kory, liści, owoców, pieńków drzew. Prezentacja pt. "Funkcje drzewa". Konkursy: gra planszowa BPK, konkurs plastyczny, koło fortuny, malowanki.