Dzień Ziemi 2011
DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
LAS CAŁKIEM BLISKO NAS
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR PREZENTACYJNY
 Stół darów Ziemi. Produkt lokalny i regionalny. 
  Prezentacja zorganizowana przy współpracy ze Społecznym Instytutem Ekologicznym oraz Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego.
Celem ekspozycji jest promocja i prezentacja produktów regionalnych oraz informacja i edukacja, kształtująca postawy konsumenckie na rzecz wyboru żywności naturalnej, wytwarzanej tradycyjnymi metodami oraz ochrony różnorodności biologicznej w rolnictwie poprzez sięganie do ich korzeni przyrodniczych, historycznych i kulturowych, a także edukacja w zakresie wyrabiania postaw ekologicznych. W 2011 roku prezentacja odbywać się będzie pod hasłem: Bioróżnorodność Naszą Misją, która ma wspierać kulinarne dziedzictwo i tradycyjną żywność. W skład prezentacji wejdzie pięć uzupełniających się ekspozycji

Ekspozycja I: Bioróżnorodność Naszą Misją.
  1. Stoiska.
    Na ekspozycję złożą się stoiska organizacji min. Społecznego Instytutu Ekologicznego, Stowarzyszenia Dla Dawnych Odmian i Ras, Fundacji Wspomagania Wsi z bankiem genów IHAR, Instytutu Zootechniki i innych. Zaprezentowane zostaną plakaty, postery, wystawa "Kurpiowski model bioróżnorodności w rolnictwie" oraz wystawa "Mazowieckie sady przydomowe". Przeprowadzone zostaną konkursy z nagrodami na temat różnorodności biologicznej.
  2. Wystawa "Kurpiowski model bioróżnorodności w rolnictwie".
    Wystawa składa się z 12 posterów prezentujących realizowany przez Społeczny Instytut Ekologiczny projekt pod tym samym tytułem w gospodarstwach rolników na Kurpiach. Był on pierwszym w Polsce projektem, traktującym w sposób kompleksowy różnorodność biologiczną na wsi. Celem projektu było wzbogacenie bioróżnorodności rolniczej na terenie Kurpiów poprzez wprowadzenie i odtworzenie w gospodarstwach ekologicznych i rolnych rodzimych ras zwierząt i lokalnych odmian roślin oraz podnoszenie świadomości ekologicznej na wsi. Społeczny Instytut Ekologiczny rozdał mazowieckim rolnikom dawne odmiany ziemniaków, fasoli, zbóż, jabłoni, zakupione w instytutach naukowych oraz cielęta krowy polskiej czerwonej, owce olkuskie i wrzosówki, świnie: puławską i złotnicką białą, kury zielononóżki i żółtonóżki kuropatwiane, gęsi biłgorajskie i pomorskie, kaczki pekin polski P33, koniki polskie i huculskie . Na posterach przedstawione są te stare rasy zwierząt gospodarskich oraz rodzime odmiany roślin uprawnych a także gospodarstwa rolników biorących udział w projekcie.
  3. Wystawa "Mazowieckie sady przydomowe".
    Wystawa posterów o sadach. Przedstawione zostaną tradycyjne sady przydomowe na Mazowszu oraz dawne odmiany: jabłek, gruszek, śliwek. Wystawie towarzyszyć będzie konkurs na temat różnorodności biologicznej.
Ekspozycja II: O produktach. Z pól, lasów i łąk.
W trakcie ekspozycji pokazane zostaną surowce z rolniczej bioróżnorodności będące podstawą do wyrabiania lokalnych produktów:
- tradycyjne odmiany owoców oraz warzyw
- rodzime rasy zwierząt, m.in. kury zielononóżki kuropatwiane
- nabiał pochodzący od krowy polskiej czerwonej
- tradycyjne odmiany zbóż i kasz
- miody z unikatowych pożytków
Prezentację wzbogacą plakaty, zdjęcia, publikacje, ulotki.

Ekspozycja III: O narzędziach i sposobach.
Na ekspozycji zaprezentowane będą stare technologie przetwarzania żywności, jak:
- pieczenie chleba
- tłoczenie soków owocowych
- odwirowywanie miodu
- wyrabianie sera i masła
- smażenie powideł
- wytłaczanie oleju
- wyrabianie tradycyjnych wędlin
Na planszach przy stoiskach umieszczone będą postery ze zdjęciami dawnych technologii w przetwórstwie żywności, tj. tłocznia do wyrobu tradycyjnego oleju, prasa do wyrobu wina i sera, urządzenia tradycyjnego browaru, piec do wypieku chleba. Ponadto na ekspozycji zgromadzone zostaną eksponaty używane w tradycyjnym przetwórstwie żywności.

Ekspozycja IV: Wirydarz Polski - rajski ogród ziół i kwiatów.
Ekspozycja zaprezentuje tradycyjne ogrody przydomowe, przekaże wiedzę o rodzimych gatunkach kwiatów i ziół oraz propagować będzie zakładanie przydomowych wirydarzy, charakterystycznych dla danego regionu. Stoisko zostanie przybrane polskimi kwiatami oraz ziołami leczniczymi i przyprawowymi. W ramach ekspozycji można było posłuchać krótkich prelekcji na temat kwiatów polnych, poznać rolę dawnych odmian roślin i drzew w zachowaniu bioróżnorodności. W ramach stoiska zostaną przeprowadzone warsztaty i konkursy:
"Poznaj zioła po zapachu" - zabawa dla dzieci i dorosłych.
"Kto uplecie najpiękniejszy wianek ze stokrotek?" - konkurs dla dzieci
Przy okazji krótka prelekcja na temat kwiatów polnych.
Na stoisku będą dostępne pocztówki z kwiatami z polskich ogrodów oraz publikacje Społecznego Instytutu Ekologicznego poświęcone tradycyjnym ogródkom, kwiatom i sadom dawnych odmian.
Umieszczona zostanie też informacja (niewielka plansza) na temat roli dawnych odmian roślin i drzew w zachowaniu bioróżnorodności.
Na posterach, ulotkach i w postaci eksponatów pokazane zostaną kwiaty, krzewy i zioła rosnące w dawnych ogrodach, ich znaczenie przyrodnicze i krajobrazowe oraz sposoby wykorzystywania tradycyjnych roślin w kuchni i medycynie.

Ekspozycja V: Stół Darów Ziemi.
Zwarty, zadaszony kilkudziesięciometrowy "stół", na którym znajdą się produkty regionalne ze wszystkich regionów Polski, m.in. nagrodzone w konkursie "Nasze Kulinarne Dziedzictwo". Ideą ekspozycji jest pokazanie produktów jakościowych, mających oznaczenia europejskie i polskie ( znaki Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, znak "Jakość Tradycja"). Zaprezentowane zostaną najwyższej jakości wędliny, sery, chleby, miody, przetwory owocowo-warzywne. Publiczność będzie mogła zaopatrzyć się w materiały informacyjne nt. produktu regionalnego i aktualnych możliwości i rozwiązań prawnych dotyczących wytwarzania regionalnej żywności.
Produkty rekomendowane przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego.