Dzień Ziemi 2011
DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
LAS CAŁKIEM BLISKO NAS
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR PREZENTACYJNY
 LASY PAŃSTWOWE: 
  W tegorocznych centralnych obchodach Światowego Dnia Ziemi wezmą udział przedstawiciele trzech leśnych kompleksów promocyjnych: LKP "Lasy Mazurskie", LKP "Sudety Zachodnie", LKP "Lasy Warszawskie". Leśnicy zaprezentują dokonania Lasów Państwowych, a także przedstawią bogatą ofertę edukacyjną.
Leśne kompleksy promocyjne są miejscem promocji wielofunkcyjnej gospodarki leśnej jako elementu zrównoważonego rozwoju. Ze względu na swoje walory przyrodnicze, LKP-y prowadzą na szeroką skalę edukację ekologiczną. Stale uzupełniają sieć ścieżek przyrodniczoleśnych, organizują konkursy, a także wystawy rysunków i fotografii przyrodniczych, starych narzędzi leśnych i przedmiotów związanych z zawodem leśnika. W leśnych kompleksach promocyjnych opracowywane są programy zajęć dydaktycznych dla młodzieży szkolnej, studentów oraz turystów indywidualnych z wykorzystaniem licznych ścieżek przyrodniczych. Podejmowane są również działania popularyzujące rekreację i turystykę leśną w regionie. Lasy Państwowe, włączając się w światowe obchody Międzynarodowego Roku Lasów zorganizują w Warszawie wystawę przygotowaną przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie i Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Przyświecać jej będzie główne hasło Międzynarodowego Roku Lasów - "Lasy dla ludzi".
Mieszkańcy stolicy będą mogli się przekonać, że:
 • lasów w Polsce przybywa,
 • polskie lasy są dostępne dla każdego,
 • lasy chronią życie,
 • las daje pracę,
 • drewno jest surowcem odnawialnym i ekologicznym.
Zaprezentowana zostanie również leśna instalacja przestrzenna według projektu wybitnego plastyka i scenografa Marka Chowańca inspirowana przekazami Międzynarodowego Roku Lasów. Osobom odwiedzającym stoiska Lasów Państwowych, leśnicy udostępnią materiały dydaktyczne; foldery, atlasy, broszury itp. Przeprowadzą również liczne warsztaty dla dzieci i młodzieży. Promować będą także czasopisma i wydawnictwa o tematyce leśnej, m.in. "Echa Leśne" - czasopismo poświęcone lasom i roli leśników w ekosystemach leśnych. Centralne obchody Światowego Dnia Ziemi uświetni występ Orkiestry Reprezentacyjnej Lasów Państwowych, działającej przy Zespole Szkół Leśnych w Tucholi.

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W WARSZAWIE

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Warszawskie"
Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Warszawskie" jest dziewiętnastym, najmłodszym LKP, powołanym 1 kwietnia 2005 r. przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych na terenie nadleśnictw Drewnica, Chojnów, Jabłonna i Celestynów.
Celem działania LKP "Lasy Warszawskie" jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, ochrona zasobów przyrody w lasach oraz edukacja leśna społeczeństwa. W tym roku podczas centralnej imprezy z okazji Dnia Ziemi pracownicy LKP promować będą również obchody Międzynarodowego Roku Lasów.

Pokaz 1
Tytuł: Leśnik gospodarzem lasu
Forma pokazu: eksponaty, wykłady
Eksponaty: narzędzia używane dawniej i dziś przez leśników w codziennej pracy, nowoczesne szkółkarstwo kontenerowe.
Prezentacja: możliwość obejrzenia narzędzi, wykonania samodzielnego pomiaru grubości drzewa, pokaz produkcji szkółkarskiej ze szkółki kontenerowej Nadleśnictwa Jabłonna w Skierdach.
Wykład: wyjaśnienie określeń, terminologii fachowej związanej z lasem, używanej na co dzień przez leśników.

Pokaz 2
Tytuł: Zróżnicowanie biologiczne polskich lasów.
Forma pokazu: prezentacja, eksponaty, wykłady
Eksponaty: gatunki drzew - przekroje, gatunki drzew - sadzonki, tablice edukacyjne z gatunkami drzew i krzewów, roślin, zwierząt (wraz z ich tropami), nasiona drzew i krzewów leśnych.
Prezentacja: celem pokazu jest uzmysłowienie, jak wielka jest różnorodność świata roślinnego i zwierzęcego w naszych lasach.
Wykład: wyjaśnienie terminu " zróżnicowanie biologiczne" w odniesieniu do lasu.
Zwiedzający będą mogli obejrzeć i dotknąć eksponaty w postaci śladów zwierząt, a na "grającej" tablicy wybrać interesujące ich zwierzęta, dowiedzieć się o ich życiu i posłuchać wydawanych przez nie dźwięków. Tablica interaktywna z obracanymi płytkami jest ciekawym uzupełnieniem ekspozycji, umożliwiającym przeprowadzanie konkursów wśród odwiedzających stoisko. Odpowiedź na zadane przez pracownika nadleśnictwa pytanie odwiedzający naszą ekspozycję może poznać sam, odwracając płytkę z rysunkiem. Tabliczki zostały opisane w języku polskim i angielskim, będą więc zrozumiałe również dla obcokrajowców. Zwiedzający stoisko mogą również nauczyć się rozpoznawania gatunków drzew i poznać budowę drewna.

Pokaz 3
Tytuł: Przywracanie bartnictwa w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Lasy Warszawskie"
Forma pokazu: warsztaty z udziałem pszczelarza - bartnika
Eksponaty: narzędzia do dziania w drzewie barci, miodobrania (podkurzacz, prasa, dłuta), matecznik z pszczołami, tablice edukacyjne, kanapki z miodem.
Prezentacja: celem pokazu jest przedstawienie ochrony różnorodności biologicznej lasów poprzez ochronę starych drzew - na barcie przeznaczane są drzewa ponad 100-letnie, wystarczająco grube. Promocja jednej z tradycyjnych form użytkowania ubocznego lasu i tradycji z tym związanych.
Warsztaty: obserwacja pszczół, wytapianie wosku pszczelego, odwirowywanie miodu, samodzielne lepienie woskowych świec.
Wykład rola pszczół w ekosystemach leśnych, tradycja bartnictwa na Mazowszu oraz sposoby pozyskiwania miodu, uświadomienie jego wartości zdrowotnych i odżywczych.

Pokaz 4
Tytuł: Las dostępny dla wszystkich
Forma pokazu: eksponaty, wykłady
Sposób zaangażowania zwiedzającego: zwiedzający może dotknąć, usłyszeć, powąchać, poczuć las, wykorzystując przedstawione eksponaty.
Zabawa dla dzieci: zgaduj-zgadula "Co wyciągniesz z worka?". Dzieci zgadują, poprzez dotyk, jaki przedmiot trzymają w ręku. Otrzymają do rozwiązania krzyżówki, testy i rebusy, przygotowane przez pracowników LKP. Dodatkowo konkursy zorganizują również dzieci ze szkoły w Kostowcu.
Do odwiedzenia stoiska będą zapraszać osoby na szczudłach, przebrane za drzewa.
Zwiedzający dowiedzą się o infrastrukturze turystycznej warszawskich lasów, udostępnianiu lasów dla turystyki, zaopatrzą się w foldery

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W BIAŁYMSTOKU
Nadleśnictwo Maskulińskie, Nadleśnictwo Pisz
oraz REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W OLSZTYNIE
Nadleśnictwo Mrągowo, Nadleśnictwo Spychowo i Nadleśnictwo Strzałowo

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Mazurskie"
Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Mazurskie" został powołany Zarządzeniem nr 84 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 października 2002 roku na podstawie art. 13b Ustawy o lasach. Obejmuje on Puszczę Piską, zarządzaną przez dwie regionalne dyrekcje LP - w Białymstoku i Olsztynie.
LKP "Lasy Mazurskie" jest obszarem funkcjonalnym, grupującym pięć nadleśnictw oraz Stację Badawczą Polskiej Akademii Nauk w Popielnie, zajmującym powierzchnię 118 tys. ha. Rozciąga się od Mrągowa na północy, Orzysza i Białej Piskiej na wschodzie, po Kolno i Myszyniec na południu oraz Szczytno i Biskupiec na zachodzie (wymienione miejscowości, oprócz Mrągowa, znajdują się poza granicami LKP). LKP służy popularyzacji w społeczeństwie wiedzy o gospodarce i przyrodzie leśnej oraz wdrażaniu w lasach gospodarki prowadzonej na podstawach ekologicznych. Jest to obszar o szczególnym znaczeniu naukowym i badawczym. Tu prowadzi się wzorcową gospodarkę zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego użytkowania lasów oraz zachowania ich wartości przyrodniczych, tu szkoli się leśników. Znaczną część LKP "Lasy Mazurskie" stanowią zwarte drzewostany Puszczy Piskiej (pozostałości dawnej Puszczy Jańsborskiej). Jest to piękny i krajobrazowo urozmaicony teren. Na północy spotykamy wiele jezior, w tym największe w Polsce jezioro Śniardwy oraz Jezioro Nidzkie, w całości uznane za rezerwat krajobrazowy. Sieć wodna z licznymi jeziorami i rzeką Krutynią jest najbardziej charakterystycznym elementem turystycznym, przyciągającym rzesze miłośników sportów wodnych.
Różnorodność form geomorfologicznych, obfitość wód i terenów podmokłych, rozległe i dobrze zachowane tereny leśne sprawiły, że LKP "Lasy Mazurskie" charakteryzuje się wielkim bogactwem świata roślin, zwierząt i grzybów. Bardzo długa jest lista występujących tu roślin chronionych, wiele z nich to prawdziwe klejnoty naszych lasów i łąk. Podobnie jak świat roślin, bardzo bogata jest fauna LKP. Południowe lasy Puszczy Piskiej zamieszkują m.in. wilki, po latach nieobecności obserwowane są na tym terenie rysie.
Stoisko Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Mazurskie" zostało zaprojektowane według własnej aranżacji i doświadczenia nabytego na różnych wystawach prezentujących działalność, osiągnięcia i piękno naszych lasów. Dynamicznie prowadzone różnego rodzaju konkursy (np. 100 pytań przyrodniczych, rozpoznawanie gatunków drzew, zabawa w puzzle i zgaduj-zgadula oraz inne), wspomagane przez eksponaty, nie pozwolą zwiedzającym znudzić się tematem.
Stoisko urządzone będzie w myśl zasady: patrzę, widzę, słucham, dotykam - czuję, myślę, przeżywam.
 • patrzę, widzę - estetycznie skomponowane wyposażenie stoiska, oparte na naturalnych eksponatach;
 • słucham - świadome działanie, którego efektem jest zrozumienie lasu i jego funkcji oraz pozyskanie sojuszników wspierających pracę leśników;
 • dotykam - nasiona, drewno, sadzonki i krzewy, wyroby i ozdoby z drewna;
 • czuję - zapach żywicy, suszonych grzybów oraz ziół;
 • myślę - konkurs leśny (losowanie pytań, układanie puzzli, zgaduj-zgadula, gry i zabawy);
 • przeżywam - radość z otrzymanych nagród, spotkanie z leśnikiem poza lasem, satysfakcja ze zdobytej wiedzy.
  Leśnicy przedstawią cykl życiowy lasu, sposób określania wieku drzew, pokażą, jak należy sadzić drzewa, opowiedzą o zabiegach potrzebnych do wyhodowania zdrowego lasu i o różnorodnych funkcjach pełnionych przez las. Odwiedzający stoisko dowiedzą się, jak ważne dla utrzymywania różnorodności biologicznej są spróchniałe drzewa i powalone pnie, starodrzewy, torfowiska, polany leśne. Przekonają się, ile rzadkich gatunków ptaków przybywa w lesie, jakie organizmach żyją w drewnie i o tym, dlaczego lasów jest z każdym rokiem w Polsce więcej, jak najlepiej korzystać z dóbr lasu, jak poruszać się po nim zgodnie z przepisami prawa.

  REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH WE WROCŁAWIU

  Leśny Kompleks Promocyjny "Sudety Zachodnie"
  Leśny Kompleks Promocyjny "Sudety Zachodnie" jest jednym z najmłodszych i najmniejszych, ale bardzo bogatym w doświadczenia. Urokliwy z niepowtarzalnymi w skali Europy atrakcjami przyrodniczymi, obejmuje lasy górskie Nadleśnictwa Szklarska Poręba i Świeradów, które stały się wskutek zanieczyszczeń przemysłowych w latach osiemdziesiątych miejscem nie tylko wielkoobszarowego uszkodzenia drzewostanu, ale destrukcji i rozpadu całego ekosystemu leśnego. Dzisiaj Góry Izerskie to wielkie odnowione przestrzenie leśne, tajemnicza historia, bezdroża, oraz unikatowe skarby przyrody.
  Leśny Kompleks Promocyjny "Sudety Zachodnie" to nie tylko świat przyrody klimatu subarktycznego, ostatniego stanowiska roślin z dalekiej północy, które nie znalazły powrotnej drogi. To także piękne nocne niebo, ozdobione wstęgą Drogi Mlecznej. Ten widok jest niedostępny dla ponad 50% mieszkańców Unii Europejskiej dotkniętych problemem zanieczyszczenia światłem. W pierwszym w Europie transgranicznym Parku Ciemnego Nieba można połączyć przyjemny, aktywny wypoczynek w otoczeniu wspaniałej przyrody pod rozgwieżdżonym niebem. Jedną z atrakcji jest cietrzew, który dla tych gór jest wielkim skarbem, bo to tutaj znalazł najdogodniejsze warunki dla swojego rozwoju i tutaj mimo często występującej grubej warstwy śniegu potrafi przetrwać trudny okres zimy.

  Pokaz 1 - Las to nie tylko drzewa
  Uczestnicy będą mieli możliwość poznania korzyści, jakie mogą uzyskać przebywając w środowisku leśnym. Poznać funkcje produkcyjne, społeczne i ekologiczne lasu. Dowiedzieć się czym jest łowiectwo i jakie zagrożenia dla przyszłych pokoleń niesie brak świadomości ekologicznej
 • Wystawa darów lasu
 • Zioła w życiu człowieka
 • Wystawa łowiecka
 • Las to nie tylko drzewa
 • Rola drewna w życiu człowieka
 • Konkursy wiedzy o lesie i leśnictwie

  Pokaz 2 - "Gwiazdy w ciemności świecą jaśniej"", czyli co łączy ciemność, gwiazdy, przyrodę i turystów
  Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z problemem zanieczyszczenia światłem. Światło bez wątpienia jest bardzo przydatne na co dzień. Jednak ma ono też swoją słabą stronę, zwaną zanieczyszczeniem światłem. Negatywne skutki tego zjawiska przejawiają się w wielu dziedzinach życia. "Sztuczny dzień" w nocy to również problem życiowy dla zwierząt i roślin.
 • Czym jest zanieczyszczenie światłem - pogadanka i pokaz
 • Gnomom jako pierwotne narzędzie do mierzenia czasu, zbuduj swój zegar słoneczny - ćwiczenia
 • Bliżej gwiazd - ćwiczenie

  Pokaz 3 - Podróż w czasie i przestrzeni
  Uczestnicy będą mogli poznać przyczyny i skutki błędów decyzyjnych człowieka. Zaproszeni zostaną na wirtualny spacer po najpiękniejszych i unikatowych zakątkach Sudetów Zachodnich. Dowiedzą się czym jest pojęcie paradoks izerski? Co to są torfowiska i dlaczego są tak ważne?
 • Czym jest paradoks izerski - pogadanka
 • Góry Izerskie - daleka północ - pogadanka
 • Wystawa fotograficzna
 • Poznaj Izery - konkurs wiedzy
   
 •