Dzień Ziemi 2011
DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
LAS CAŁKIEM BLISKO NAS
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR INFORMACYJNY
 Organizacje Pozarządowe 
  Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć - jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego zrzeszającą organizacje ekologiczne z największych miast Polski, działającą poprzez budowanie obywatelskiego poparcia dla zrównoważonego rozwoju, tworzenie mechanizmów społecznej kontroli wydatkowania publicznych funduszy, zwiększenie wpływu konsumentów na jakość produktów oraz politykę globalnych korporacji , a także wspieranie ekorozwoju krajów Globalnego Południa i społeczeństwa w Europie Wschodniej.
W ramach festynu "Światowego Dnia Ziemi '2011" przedstawiciele Organizacji przygotują stoisko składające się z następujących elementów:
1) Stolik informacyjny - publikacje i materiały wyprodukowane przez Polską Zieloną Sieć, ulotki, broszury oraz gadżety z programu konsumencko-edukacyjnego pt. "Kupuj Odpowiedzialnie (ekonsument.pl)". W tym miejscu będzie można uzyskać informacje na temat realizacji poszczególnych projektów i działalności Polskiej Zielonej Sieci. Dodatkowo przewidziana jest prezentacja przykładowych upcyclingowych dzieł typu torba HO::LO z opisem, biżuteria z różnych odpadów itp.
2) Gra strategiczna pt. "Kupuj Odpowiedzialnie" - gra wielkopowierzchniowa, gdzie pionkami są sami grający, którzy podczas zabawy odpowiadają na pytania związane z odpowiedzialną konsumpcją - jest to aktywizujący grupę element stoiska
3) Pranie - na sznurku za pomocą klamerek powieszone zostaną dżinsowe spodnie, koszulka, trampki, opakowania po kosmetykach, po produktach ze Sprawiedliwego Handlu - każdy z produktów będzie opatrzony informacją o produkcji, nadużyciach społecznych i środowiskowych oraz wskazówkami nt. jak zmniejszyć swój ślad ekologiczny
4) Las wiedzy - dookoła stoiska umieszczone zostaną kartonowe plansze formatu A4, na których zapisane będą fakty dotyczące stanu lasów oraz wskazówki do odgadnięcia hasła (informacje uzyskane na potrzeby nowego leśnego projektu Polskiej Zielonej Sieci)
5) Drzewo zmian - obok stolika umieszczone zostanie kartonowe drzewo wysokości ok. 1,70 m, które służyć będzie jako miejsce do pozostawiania deklaracji na rzecz zrównoważonej konsumpcji.