Dzień Ziemi 2011
DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
LAS CAŁKIEM BLISKO NAS
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR INFORMACYJNY
 Administracja i Nauka 
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w ramach festynu "Światowego Dnia Ziemi '2011" Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przygotuje konkursy z wiedzy ekologicznej oraz konkurs plastyczny pt. "Las - całkiem blisko nas" dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli) z nagrodami. WFOŚiGW w Warszawie jako współorganizator przeprowadzi konkurs fotograficzny pt. "KLIMATY MAZOWSZA - Las całkiem blisko nas", którego celem jest popularyzacja ciekawych obiektów i różnorodności przyrodniczej Województwa Mazowieckiego. Konkurs skierowany jest do odbiorców w trzech grupach wiekowych: dzieci, młodzież i dorośli. Wystawa nagrodzonych prac fotograficznych prezentowana będzie przy stoisku promocyjnym WFOŚiGW w Warszawie podczas festynu ekologicznego na Polu Mokotowskim w Warszawie. Informacje o konkursie (regulamin, karta zgłoszenia) zostaną umieszczone na oficjalnej stronie "Światowego Dnia Ziemi '2011" (www.dzienziemi.org.pl) oraz na stronie WFOŚiGW w Warszawie (www.wfosigw.pl).