Dzień Ziemi 2011
DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
LAS CAŁKIEM BLISKO NAS
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR INFORMACYJNY
 Administracja i Nauka 
  Urząd m.st. Warszawy - przedstawiciele Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przygotują prezentację wspólnie z jednostką miejską Lasy Miejskie - Warszawa. Na stoisku zaprezentowane zostaną działania Urzędu w zakresie ochrony lasów miejskich, kompleksów leśnych oraz bioróżnorodności w stołecznych parkach miejskich, znajdujących się w granicach miasta oraz zorganizowane będą liczne konkursy z nagrodami. Dodatkowo na stanowisku Urzędu m.st. Warszawy będą pracować wolontariusze ze schroniska na Paluchu przynależący do Fundacji "Noga w łapę". Na stoisku prezentowane będą informacje promujące selektywną zbiórkę oraz warszawskie tereny leśne, a także popularyzowana będzie adopcja zwierząt z warszawskiego schroniska "na Paluchu".