Dzień Ziemi 2011
DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
LAS CAŁKIEM BLISKO NAS
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR INFORMACYJNY
 Administracja i Nauka 
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest jednym z najmłodszych polskich uniwersytetów o statusie uczelni państwowej, kształci ok. 16.000 studentów, zatrudnia 1.100 pracowników. Uniwersytet tworzą nie tylko wybitni naukowcy oraz studenci mocno zaangażowani w życie uczelni. Swoje pasje i ambicje realizują działając w organizacjach studenckich takich jak: Samorząd Studentów, Studencka Poradnia Prawna, koła naukowe. W zdobyciu wymarzonej pracy w ramach uniwersytetu pomocne jest Biuro Karier, dzięki któremu studenci mogą odbywać praktyki w prestiżowych instytucjach i firmach prywatnych. W odnalezieniu się na rynku pracy studentów wspomaga także Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego, którego głównymi zadaniami są: szkolenia, doradztwo zawodowe, kształtowanie umiejętności psychospołecznych i rozwój osobisty. UKSW prowadzi zajęcia w 2 głównych kampusach: przy ul. Dewajtis 5 na Bielanach oraz przy ul. Wóycickiego 1/3 na Młocinach. W pierwszym z nich oprócz sal dydaktycznych mieszczą się: Biblioteka Główna, biura administracji centralnej, stołówka studencka. W kampusie na Młocinach znajduje się nowoczesne Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, gdzie obok sal wykładowych i pracowni znajdzie się hala widowiskowo-sportowa.
W trakcie festynu "Światowego Dnia Ziemi '2011" studenci Koła Naukowego Sozologów działającego na Uniwersytecie przygotują prezentacje z zakresu humanistycznej ochrony środowiska i szeroko rozumianej edukacji ekologicznej. Specjalnie dobrany sprzęt laboratoryjny, którego zadaniem będzie stworzenie mini laboratorium spośród aparatury dostępnej w prowadzonego w Laboratorium Środowiskowym Instytutu Ekologii i Bioetyki. Wszyscy uczestnicy przy niewielkiej pomocy Animatorów warsztatów będą mogli zapoznać się z aparaturą i poznawać prawdy ukryte przed zwykłym wzrokiem. Choć w okulary mikroskopów zaglądać będą głównie dzieci i młodzież to jednak również dorośli znajdą ciekawe preparaty, które z pewnością przyciągną ich uwagę. Wielu młodych ludzi zafascynować może aparat do mierzenia pH, dzięki któremu sprawdzić będzie można, iż Cola ma pH zbliżone do tego, jaki ma HCL w żołądku. Funkcjonowanie modeli solarnych z pewnością również zainteresuje nawet najbardziej wymagających zwiedzających, a obserwacja modelu samochodu poruszającego się dzięki sile energii uzyskiwanej wyłącznie od Słońca, jak i modelu świerszcza, który porusza się pod wpływem tej samej dostępnej wszędzie energii będzie ciekawą alternatywą dla konwencjonalnych źródeł i skłoni do zbudowania własnej Elektrowni korzystającej z alternatywnych źródeł energii. Studenci Ochrony Środowiska przeprowadzą wszystkich chętnych przez przygotowane warsztaty od wielu lat bowiem w Kole Naukowym Sozologów prowadzone są projekty badawcze i zajęcia terenowe kształcące specjalistów zarówno z prawnego, edukacyjnego, jak i technicznego aspektu ochrony środowiska. Zatem wśród propozycji uczelni znajdą się:
  • Minilaboratorium - zagadnienia z podstawowej aparatury laboratoryjnej: mierzenie pH rożnych produktów spożywczych, pomiar mętności cieczy pozwalający ocenić wpływ zanieczyszczeń na przejrzystość wody, badanie anatomii człowieka.
  • Świat w powiększeniu -- przy pomocy urządzeń powiększających i mikroskopów będzie można zobaczyć nawet najmniejsze elementy otaczającego świata.
  • Woda i filtr -- Stworzysz filtr do wody i dowiesz się, jak usuwać zanieczyszczenia z wody.
  • Słońce daje Energię -- Będziesz mieć możliwość poznać działanie urządzeń zasilanych energią słoneczną, samodzielnie będziesz mógł z gotowych elementów złożyć własna elektrownie z odnawialnych źródeł energii.
  • Mój wpływ na środowisko -- ocena wpływu człowieka na kształtowanie środowiska; warsztat przeznaczony dla najmłodszych uczestników, którzy przy pomocy quizów i krzyżówek będą pogłębiać swoją wiedzę z zakresu ochrony środowiska.
  • Ciecze nieniutonowskie -- po zbadaniu właściwości takiej cieczy uczestnik dowie się, jak można wykonać ją samodzielnie w domu.
  • Prąd z ziemniaka? -- budowanie bioogniwa paliwowego.
  • Roboty dla każdego - działanie prostych robotów.
  • Publikacje i dorobek naukowy profesorów kierunku ochrona środowiska.
Ponadto podczas prezentacji uczelni przeprowadzony zostanie warsztat pt. "Czy mój dom jest ekologiczny?", którego celem będzie wypracowanie wspólnie z uczestnikami "modelu" gospodarstwa domowego przyjaznego środowisku, np. poprzez oszczędne zużywanie energii elektrycznej, wody, a także zmniejszenie ilości powstających odpadów oraz ich segregację. Każdy z uczestników zabiera wykonany plakat swojego "eko-domu".