Dzień Ziemi 2011
DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
LAS CAŁKIEM BLISKO NAS
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR INFORMACYJNY
 Organizacje Pozarządowe 
  Towarzystwo Ochrony Siedlisk "ProHabitat" - jest organizacją pozarządową działającą na obszarze Polski Wschodniej i Północno-Wschodniej, a głównym celem jej aktywności jest podejmowanie działań na rzecz ograniczenia degradacji środowiska naturalnego, ochrony zasobów różnorodności biologicznej na poziomie gatunków i ekosystemów, renaturalizacja obszarów zagrożonych i zdegradowanych, restytucja naturalnych stosunków wodnych na terenach o zaburzonym reżimie hydrologicznym, a także podnoszenie stanu wiedzy naukowej na temat środowiska przyrodniczego i jej popularyzacja. Głównym założeniem prezentacji przygotowanej z okazji "Światowego Dnia Ziemi '2011" będzie promocja działań Stowarzyszenia wraz z upowszechnieniem informacji o prowadzonych projektach służących odtworzeniu optymalnych warunków siedliskowych, przyczyniających się zachowaniu bioróżnorodności województwa podlaskiego. Głównym narzędziem prezentacji podczas festynu będą aktywne warsztaty edukacyjne z botaniki, hydrologii i ekologii wsparte wydawnictwami i ekspozycją rollupów.