Dzień Ziemi 2011
DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
LAS CAŁKIEM BLISKO NAS
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR INFORMACYJNY
 Administracja i Nauka 
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie - jest terenową jednostką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. LZD składa się z pięciu jednostek organizacyjnych o różnym charakterze, jednak ściśle ze sobą współpracujących: Arboretum, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Nadleśnictwo z gospodarstwem szkółkarskim, Ośrodek Hodowli Zwierzyny, Gospodarstwo Rolnicze w Puczniewie. Na terenie lasów SGGW w Rogowie funkcjonują terenowe pracownie naukowe katedr SGGW, realizujące ich programy badawcze i dydaktyczne. Na stoisku przygotowanym w ramach festynu prezentowane będą trzy grupy zagadnień: 1) Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej; 2) Arboretum; 3) Projekt "Bubobory w Lasach Państwowych". Wystrój stoiska będzie nawiązywał do działalności wystawcy. Treści (korelujące z hasłem "Las - całkiem blisko nas") będą przekazywane za pośrednictwem prezentacji multimedialnych, małej ekspozycji muzealnej, plakatów, folderów, ulotek oraz w oparciu o gry, quizy, zagadki. Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej - prezentacja jednostki, obiektów służących edukacji, oferty zajęć dydaktycznych; promocja szkoleń i konferencji. Arboretum - prezentacja bogatej oferty turystyczno-edukacyjnej ogrodu, najciekawszych obiektów, interesujących roślin, przedstawienie bogactwa i unikalnego charakteru kolekcji drzew i krzewów w skali europejskiej, niepowtarzalnych możliwości poznawczych, jakie oferuje obcowanie z drzewami z całego świata i lasem, promocja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych. "Bubobory w Lasach Państwowych" - prezentacja projektu edukacyjnego dotyczącego ochrony i rozpoznawania sów oraz materiały informacyjno-edukacyjne.