Dzień Ziemi 2011
DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
LAS CAŁKIEM BLISKO NAS
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR INFORMACYJNY
 Administracja i Nauka 
  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy wraz z Muzeum Geologicznym PIG
Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie istnieje ponad 90 lat. W swoich zbiorach, wliczając w to także filie w oddziałach terenowych, przechowuje i eksponuje pełny zakres materiałów naukowych dotyczących budowy geologicznej Polski. Różnorodność ekspozycji: bogate kolekcje skał, liczne okazy minerałów i skamieniałości ułożone w tematyczne wystawy, szkielety wymarłych zwierząt z epoki lodowcowej, rekonstrukcja polskiego dinozaura - dilofozaura (Dilophosaurus Wetherilli) i tropy dinozaurów zamieszkujących polskie ziemie. Całość uświetniają: model pustyni i naturalnej wielkości rekonstrukcja jaskini. Ekspozycja jest interesująca zarówno dla dzieci jak i młodzieży, jak i osób dorosłych.
Ekspozycja stoiska Muzeum Geologicznego PIG-PIB pt. "Co nam dał kenozoiczny las" to okazja do cofnięcia się w czasie do lasów minionych epok. Odwiedzający będą mogli znaleźć odpowiedzi na pytania: skąd wziął się bursztyn, jaką przebył wędrówkę, jakie skrywa w sobie tajemnice, jak powstał węgiel brunatny, kiedy się tworzył i gdzie występuje. Na stoisku jak co roku nie zabraknie ciekawych okazów geologicznych i paleontologicznych, a na najmłodszych czekać będą atrakcje w postaci warsztatów i konkursów z nagrodami.
Prezentacja składać się będzie z następujących elementów dydaktycznych:
  • Plansze edukacyjne pt. "Skarby kenozoicznych lasów" zaprezentowane na ściankach posterowych.
  • Ekspozycja okazów geologicznych i paleontologicznych na podestach i gablotach.
  • Konkursy tematyczne dla dzieci i młodzieży.
  • Warsztaty dla najmłodszych.
  • Rekonstrukcja wczesnojurajskiego dinozaura Dilophosaurus Wertherili w skali 1:7.
  • Postery informacyjne o działalności Państwowego Instytutu Geologiczno-Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie ochrony i popularyzacji przyrody nieożywionej kraju przez geoturystykę.
  • Foldery edukacyjne Muzeum Geologicznego PIG-PIB dla dzieci i młodzieży.
  • Stoisko z publikacjami PIG-PIB.