Dzień Ziemi 2011
DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
LAS CAŁKIEM BLISKO NAS
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR INFORMACYJNY
 Administracja i Nauka 
  Muzeum Pałac w Wilanowie - jest przykładem pałacu barokowego, który otoczony jest przyrodą o różnorodnym charakterze. Cennymi elementami przyrodniczymi są tu ogrody historyczne w stylu barokowym i angielskim, Most Rzymski, a także najmniej zagospodarowany obszar na wyspie - rezerwat z pięknym starym drzewostanem, szuwarami dającymi schronienie ptactwu wodnemu, w obrębie którego nie kosi się trawników, nie formuje krzewów, a w martwym drzewie spotkać można grupę żerujących owadów. Z Mostu Rzymskiego rozciąga się piękny widok na rezerwat Morysin znajdujący się po drugiej stronie jeziora.
Podczas festynu "Światowego Dnia Ziemi '2011" przedstawiciele Muzeum Pałac w Wilanowie przeprowadzą warsztaty interaktywne, w trakcie których uczestnik pozna historię, elementy kulturowe, florę i faunę Rezerwatu Morysin, a także dowie się jaka jest definicja "rezerwatu przyrody", jaką rolę odgrywa on w życiu człowieka, jakie znaczenie ma dla środowiska i co zagraża zasobom przyrodniczym w mieście. W ramach prezentacji przewidziano również zabawy interaktywne, ciekawe opowieści i konkursy z nagrodami.