Dzień Ziemi 2011
DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
LAS CAŁKIEM BLISKO NAS
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR INFORMACYJNY
 Administracja i Nauka 
  Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach - prowadzi działalność naukowo-badawczą na rzecz rolnictwa, obszarów wiejskich i ich środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem ich wielofunkcyjności.
Podczas festynu "Światowego Dnia Ziemi '2011" przedstawiciele Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego promować będą działalność naukowo-badawczą jednostki (w tym Wydawnictwa) na rzecz środowiska i ochrony przyrody. Na stoisku dostępne będą materiały informacyjne, foldery, ulotki i pozycje wydawnicze. W związku z realizowanym przez Instytut projektem pt. "Opracowanie narzędzia umożliwiającego identyfikację obszarów przyrodniczo cennych w krajobrazie rolniczym", podczas festynu zaprezentowane zostaną ciekawe wyniki prac w postaci tablic informacyjnych, wystawy fotograficznej nt. miejsc przyrodniczo cennych Mazowsza oraz ciekawych puzzli wykonanych ze zdjęć lotniczych (rozkładanych na stole), które przybliżą rodzaj narzędzi wykorzystywanych w projekcie. Niektóre wyniki prezentowane będą z wykorzystaniem komputera, folderów i ulotek.