Dzień Ziemi 2011
DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
LAS CAŁKIEM BLISKO NAS
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR INFORMACYJNY
 Administracja i Nauka 
  Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy - podczas festynu ekologicznego "Światowego Dnia Ziemi '2011" Instytut Ochrony Środowiska zorganizuje zajęcia plastyczne dla dzieci: kolorowanki, rebusy itp., upowszechniać będzie materiały informacyjne dotyczące działalności Instytutu Ochrony Środowiska oraz zaprezentuje liczne publikacje. Na stoisku IOŚ dyżurować będą również przedstawiciele Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) oraz Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).