Dzień Ziemi 2011
DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
LAS CAŁKIEM BLISKO NAS
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR INFORMACYJNY
 Organizacje Pozarządowe 
  Heifer Project International - Przedstawicielstwo w Polsce - to pozarządowa organizacja charytatywna, której misją jest walka z głodem i ubóstwem oraz ochrona środowiska naturalnego. W chwili obecnej Heifer pomaga rodzinom w 50 krajach świata przekazując im zwierzęta gospodarskie, nasiona roślin, sadzonki drzew oraz zapewniając szkolenia z zakresu rozwoju rolnictwa przyjaznego środowisku. Celem Programu Heifer International w Polsce jest pomoc ubogim rodzinom w osiągnięciu samowystarczalności, podniesienie poziomu wiedzy rolniczej i świadomości ekologicznej mieszkańców wsi i miast oraz uwrażliwienie społeczeństwa na problemy głodu i ubóstwa na świecie. Uczestnicy projektów Heifer otrzymują od Fundacji zwierzęta gospodarskie, uczestniczą w szkoleniach, uczą się jak w sposób zrównoważony i efektywny prowadzić gospodarstwa rolne. Projekty Heifer International w Polsce wpisują się w takie działania jak: wspieranie rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, ochrona ras rodzimych, ochrona różnorodności biologicznej w rolnictwie, przeciwdziałanie bezrobociu i marginalizacji społecznej na wsi. Podczas festynu Heifer Project International przygotuje stoisko z materiałami edukacyjno-promocyjnymi na temat działalności i prowadzonych projektów oraz z produktami lokalnymi. Na terenie stoiska zorganizowana zostanie przestrzeń aktywności edukacyjnej: gier i zabaw integracyjno-edukacyjnych dla wszystkich uczestników festynu.