Dzień Ziemi 2011
DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
LAS CAŁKIEM BLISKO NAS
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR INFORMACYJNY
 Organizacje Pozarządowe 
  Fundacja Nasza Ziemia oraz Fundacja "Sprzątanie Świata - Polska" oraz Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - przedstawi wspólną prezentację, której celem będzie nauka "leśna", a w tym rozpoznawania gatunków leśnych, sposobu sadzenia drzew i obserwacji przyrody. Dla aktywnych uczestników festynu zaplanowano grę terenową o lesie oraz liczne konkursy i quizy. Ponadto uczestnicy zostaną zaproszeni do świętowania jubileuszu 100-lecia harcerstwa w Polsce i z tej okazji przygotowana zostanie wystawa oraz niespodzianka. Stoisko zostanie podzielone na trzy środowiska: lasy, wodę i powietrze. Do scenografii wykorzystane zostaną m.in. kosze do połowu ryb, materiały i emblematy gatunków leśnych i wodnych. W ramach prezentacji przygotowana zostanie wystawka z plakatami o prowadzonych przez Fundację Nasza Ziemia programach oraz stanowiska z grami edukacyjnymi (tablice edukacyjne, pluszowe ptaki). Dział powietrza: kalkulator CO2 - obliczanie własnej emisji, quiz oraz porady jak ograniczać emisję i jaka jest rola lasów (sadzenie drzew w ramach Programu Po Stronie Natury). Dział leśny: malowanie wielkiego lasu na materiale, rozpoznawanie ptaków po odgłosach, dopasowywanie do obrazków, quizy, tablice edukacyjne - magnetyczne (tropy, ptaki leśne, zwierzęta, rośliny leśne), nauka mikroskopowania, gry i zabawy do rozpoznawania gatunków i krzewów leśnych, poznawanie lasu zmysłami, eksponaty zwierząt, topografia w terenie (mierzenie wysokości drzewa, kierunki świata). Dział woda: prezentacja Międzynarodowego Sprzątania Bałtyku, quizy i testy o Morzu Bałtyckim, broszury, plakaty, doświadczenia - jak rośliny pobierają zanieczyszczenia, a ponadto oczyszczanie wody metodą domową, napięcie powierzchniowe wody, mikroskopowanie, przyrodnicze kolorowanki. W każdej z aktywności uczestnicy otrzymają nagrody za udział w konkursach. W dwóch namiotach wojskowych typu "10" znajdą się różne pamiątki z obozów (elementy drewnianej pionierki harcerskiej, siatka maskująca ze zdjęciami z obozów), a także miejsca aktywności edukacyjnej. Dodatkowo przygotowana zostanie wystawa tablic dot. metody harcerskiej, a także na temat działalności na terenie Mazowsza. Uczestnicy będą mogli obejrzeć oraz zasmakować życia obozowego. Dla młodych uczestników przewidziane będą różne zabawy i konkursy z wiedzy na temat lasu, zastosowań ziół, gatunków zamieszkujących lasy oraz praktyczne aspekty terenoznawstwa i posługiwania się GPS, a także zabawy z chustą Klanzy. Dla rodziców i opiekunów przygotowane będą informacje o działalności harcerskiej - odpowiedzi na różne pytania w formie wystawy ze zdjęciami oraz konkursy angażujące całe rodziny. Dodatkową atrakcją będzie budowanie własnej budki dla ptaków, a także warsztaty z zakresu: jak tropić zwierzęta i jak dobrze fotografować przyrodę o różnych porach roku. Obsługa stoiska będzie prowadzona w mundurach galowych.