Dzień Ziemi 2011
DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
LAS CAŁKIEM BLISKO NAS
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR INFORMACYJNY
 Organizacje Pozarządowe 
  Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze - to pozarządowa organizacja przyrodnicza, której celem jest propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska Polski i świata. W ramach festynu "Światowego Dnia Ziemi '2011" przedstawiciele Organizacji zaprezentują aktywność podejmowaną w sferze edukacji ekologicznej, w zakresie praktycznego wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju na terenach wiejskich oraz działania służące podnoszeniu skuteczności ochrony przyrody w Polsce (inwentaryzacje gatunków i zbiorowisk zagrożonych). Na stoisku promowana będzie ekoturystyka i rolnictwo ekologiczne, zaprezentowana zostanie wystawa o puszczy karpackiej, nawiązująca w swej treści do Międzynarodowego Roku Lasów i ochrony najlepiej zachowanych fragmentów buczyn, a także przeprowadzone zostaną gry i zabawy edukacyjne z zakresu ekologii i ochrony lasów.