Dzień Ziemi 2011
DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
LAS CAŁKIEM BLISKO NAS
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR INFORMACYJNY
 Administracja i Nauka 
  Centrum Informacji o Środowisku - jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Środowiska, utworzoną w celu prowadzenia działalności informacyjnej na temat środowiska i jego ochrony, która wspomaga realizację polityki ochrony środowiska.
Prezentacja przygotowana przez Centrum Informacji o Środowisku w ramach festynu "Światowego Dnia Ziemi '2011" realizowana będzie razem z ekspozycją Ministerstwa Środowiska i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska:
  1. Konkurs wiedzy pt. "Poznajemy drzewa i ptaki naszych lasów" - za prawidłową odpowiedź w konkursie dziecko otrzyma pieczątkę do książeczki, a za zebranie odpowiedniej liczby pieczątek mały uczestnik dostanie nagrodę.
  2. "Warsztaty wspólnej budowy domków dla ptaków", podczas których dzieci będą mogły dowiedzieć się w jakim celu budujemy skrzynki dla ptaków i jakie gatunki zasiedlają najczęściej budki, dzieci będą mogły zabrać swoje budki do domu z załączoną instrukcją prawidłowego umieszczania skrzynek lęgowych.
  3. "Malowanki na szkle" z recyklingu - wszystkie samodzielnie wykonane prace będzie można zabrać do domu.
  4. "Leśne kalambury" - zabawa na scenie, która będzie polegała na odgadywaniu haseł przez dzieci, ochotnik będzie wymyślał hasło i przedstawiał je lub rysował pozostałym dzieciom.
  5. "Punkt informacyjny CIOŚ" - stała ekspozycja, gdzie będzie można porozmawiać na temat dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie, działalności jednostki i portalu www.ekoportal.gov.pl oraz otrzymać materiały informacyjno-promocyjne dotyczące tej tematyki.
Uczestnictwo w każdej z aktywności będzie nagradzane upominkiem.